Condicions de reserva

La realització de qualsevol reserva suposa l'acceptació d'aquestes condicions generals:

La persona que fa la reserva ha de ser major d'edat i es responsabilitza de la veracitat de les dades introduïdes.

El sistema demana un pagament o garantia per targeta de crèdit o transferència bancària del 50% de l'import total de lloguer en un termini de 3 dies, essent la reserva condicionada a l'acceptació del pagament per part de l'entitat bancària. L'agència es reserva el dret de cancel·lar la reserva, si passats 3 dies des de la confirmació no s'ha rebut el mencionat pagament.

L'import restant s'haurà de fer efectiu 30 dies abans del dia d'arribada ja sigui per transferència bancària o targeta de crèdit. Si el client arriba tard el dia d'arribada o uns dies més tard o decideix marxar abans del dia de sortida, no li correspon cap reemborsament i l'estada s'haurà de pagar íntegrament.

La seva reserva es pot fer per telèfon, correu electrònic o directament en línia a la nostra web. La reserva quedarà completada quan l'usuari rebi per correu electrònic la confirmació de la reserva amb el seu número de localitzador. L'import de la reserva es veurà incrementat per una taxa turística durant les primeres 7 nits i per un import de 1,00 € per persona major de 16 anys.

Totes les dades introduïdes per l'usuari es graven en un servidor segur i garantim que l'accés a aquesta informació és exclusiu per part del personal de reserves i únicament es farà a efectes de la pròpia reserva i per comunicar al client futures promocions i ofertes.

El client només pot allotjar el nombre màxim de persones definits en les característiques de l'allotjament i de la tarifa contractada. En el cas que els viatgers fossin més que el màxim permès, Costabravaway es reserva el dret de no admetre'ls a la finca o de rescindir de forma immediata el contracte de lloguer de temporada.

El client es compromet a respectar les normes de convivència del veïnat en quant al respecte del descans nocturn i soroll, en cas contrari la propietat es reserva el dret de cessar el contracte de lloguer i a la possibilitat d'expulsió de la propietat. En aquest cas l'Agència, no tindrà l'obligació de tornar l'import del lloguer pagat pel client.

L'allotjament es posarà a disposició del client en les degudes condicions de neteja. El client es compromet a deixar l'apartament en unes condicions de neteja raonables sense escombraries ni restes d'aliments. Les escombraries hauran de ser disposades i plats i olles nets i guardats o bé almenys en el rentaplats en marxa. En cas que això no es compleixi hi haurà un càrrec d'entre 50 i 100 euros més IVA.

Ens reservem el dret a canviar l'allotjament contractat per un de semblants característiques o superiors en casos de força major com ocupació o desperfectes sobrevinguts després de la data de la reserva. Aquests canvis no tindran cap cost per al client.

El client deixarà a l'entrada una fiança amb targeta per l'import que consta especificat a la reserva. Aquesta fiança es retornarà fins a una setmana després de la sortida per transferència bancària o per targeta íntegrament excepte en el cas que es detectin desperfectes a l'allotjament, el mobiliari o l'equipament o situacions d'extrema brutícia i deixalles. El cost que comporti la restauració de les condicions que tenia l'allotjament a l'entrada seran descomptats de l'import de la fiança. Si l'inquilí causara danys a l'habitatge, els mateixos seran descomptats de la fiança, i si aquests fossin per un valor major a la fiança abonada, haurà de pagar la diferència sense retard en rebre l'import total dels danys causats per escrit de l'Agència. Tot i que l'Agència controla els seus allotjaments a cada canvi d'hostes, podria passar que hi hagués algun desperfecte a l'habitatge. En aquest cas, Vostè haurà de comunicar-ho immediatament i com a molt tard 24 hores després de l'arribada a la casa. L'agència procedirà a realitzar la neteja en un termini raonable. L'Agència no es fa responsable d'una reclamació posterior quan Vostè no hagi formulat la queixa dins del termini previst.

Per a les cancel·lacions es retindrà el 25% si la cancel·lació s'efectua amb més de 90 dies d'antelació per escrit 50% si la cancel·lació s'efectua per escrit entre 90 i 42 dies abans de l'arribada dels clients 100% si el client cancel·la a partir dels 42 dies abans de la seva arribada per escrit. La cancel·lació es considera efectuada en el moment que l'Agència ha rebut la cancel·lació per escrit. Si la reserva s'ha efectuat en un portal de reserva que no és costabravaway.com, s'aplicaran les condicions d'anul·lació d'aquest portal.

Bressol i trona estan disponibles, gratuïtament, sempre sota petició.

A més del preu del lloguer, l'inquilí/client, haurà d'abonar de forma obligatòria la fiança, la taxa turística i la neteja. El preu de la fiança, la taxa turística i la neteja es especificarà per a cada propietat. L'hora d'arribada és entre les 16h i les 22h,

 llevat d'acord previ amb l'agència. L'entrega de claus es realitzarà a la propietat. Pel que fa a l'ús de piscines, els menors d'edat han d'estar vigilats en tot moment per un adult. L'inquilí eximeix de qualsevol responsabilitat en aquest sentit a l'Agència i a la propietat. El client es compromet a deixar lliure l'apartament i retornar totes les claus abans de les 10h del dia de sortida, llevat d'acord previ amb l'agència. En cas que l'apartament no sigui desallotjat, el client pagarà un import diari del doble de l'import diari contractat així com les reclamacions per danys i perjudicis que puguin ser objecte per part d'altres persones amb reserves confirmades.

L'Agència tampoc assumirà responsabilitat alguna en els següents casos:
- Negligència o omissió de serveis imputables a tercers. (companyies de subministraments).
- Fallides o funcionament incorrecte en piscines comunitàries, zones de jocs infantils i instal·lacions esportives de qualsevol tipus, quedant l'ús d'aquestes estrictament sota la responsabilitat de l'usuari.
- Robatoris als allotjaments.
- Danys a persones o a les coses ocasionades per causes de força major o de contratemps imprevistos dels que l'Agència no pot respondre.
- Obres alienes a la propietat o manifestacions públiques o privades Al fer la reserva d'un allotjament entraran en vigor les condicions generals indicades anteriorment que regiran el contracte de lloguer d'allotjament de temporada existent. Aquestes condicions generals juntament amb els preus indicats es consideren vàlides, llevat d'error tipogràfic. Situació de sequera. Seran d'obligat compliment per ambdues parts contractants les mesures per gestionar els episodis d'escassetat d'aigua al territori que acordi la Generalitat de Catalunya i/o altres administracions públiques competents. En compliment de la normativa poden quedar afectats serveis que no es podran dur a terme amb normalitat sense que aquest fet comporti cap mena d'indemnització

Les presents condicions generals i el contracte entre Vostè i l'Agència, es regiran, interpretaran i s'executaran segons la Llei Espanyola, sotmetent-se als tribunals de Sant Feliu de Guíxols (Girona), Espanya, renunciant al fur que per raó del seu domicili pugui correspondre'ls.